top of page
Psikoterapi

Yaratıcı Drama

Tutar

2500 TL

Eğitimin Süresi

2 Hafta

Eğitimin Açıklaması

YARATICI DRAMA EĞİTİM : Eğitimde yaratıcı drama; doğaçlama, rol oynama v.b. tiyatro ya da drama tekniklerinden yararlanılarak bir grup çalışması içinde bireylerin, bir yaşantıyı, bir olayı, bir fikri, kimi zaman bir soyut kavramı ya da bir davranışı, eski bilişsel örüntülerinin yeniden gözden geçirildiği “oyunsu” süreçlerde anlamlandırılması, canlandırılmasıdır. Eğitim ve öğretimde yaratıcı dramanın işlevi oldukça önemlidir. Yaratıcı Drama, oyun anlamında kullanılmakta ise de eğitimde bir öğretim yöntemi olarak uygulanmasının amacı duyuşsal, bilişsel ve davranışsal yetileri geliştirmektir.

Eğitimci

Ph. D. Nilüfer Çakmak

Ph. D. Nilüfer Çakmak
bottom of page